Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 382/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης:

026

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: