Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων,για το κατάστημα «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», στην οδό Θ. ΚΥΡΙΜΗ 12 και Θ.ΧΑΤΖΙΚΟΥ αρ.42, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας,στον ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

14/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: