Έγκριση συμψηφισμού των ένθεν και ένθεν οφειλών μεταξύ του δήμου και του ιδιοκτήτη των ρυμοτομούμενων ακινήτων με κτηματολογικούς αριθμούς 022124 και 022126, σε εφαρμογή της 70/2003 πράξης εφαρμογής του συνοικισμού Δενδροποτάμου και της 70/170/2010 διορθωτικής της.

Αριθμός Απόφασης:

315

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: