Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, επί της οδού Ν. Κυριακίδη 22, του Κατσαρίδη Απόστολου του Ιάσονα, για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: