Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» στην οδό Ν. Κυριακίδη 17 του Κουταλίδη Γεωργίου

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: