Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2013 για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 112, ιδιοκτησίας του Καραπαναγιώτη Παναγιώτη

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: