Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για όλο το έτος 2013 εντός καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 48, ιδιοκτησίας του Ρεσίτη Σωτηρίου

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: