Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το «ΚΑΦΕΝΕΙΟ , ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο» επί της οδού Χρ.Κανάκη 1, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, της ΠΑΝΑΕΤΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

215

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: