Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 66, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 66, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας της εταιρείας “Μπουτζέλης Δ. – Παπαδόπουλος Α.Χ. Ο.Ε”., για το χρονικό διάστ

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: