Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 31 στην ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για διάστημα από 3-10-2011 έως και 31-12-2011

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: