Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 74, του Κυριακού Ιωάννη για χρονικό διάστημα από 28-8-2011 έως 31-12-2011.

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: