Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,Αναψυχής και Προσφ. κατά κύριο λόγο οινοπν. ποτών, μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος,(ζεστής και κρ

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: