Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Φιλιππουπόλεως αρ. 107 (εντός στοάς), στη Δημοτική Κοινότητα Aμπελοκήπων στον Μπουρουτζίδη Δημητρίου του Χρήστου, με διάρκεια ισχύος έως 31-12-2013.

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: