Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Θ. Χατζίκου αρ. 32, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας τoυ Μουρατίδη Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: