Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Βαϊνδηρίου 2, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων, του Κελίδη Ηλία για όλο το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

05/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: