Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ επί της οδού Φιλιππουπόλεως 90, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων, του Παπαδόπουλου Παναγιώτη για όλο το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: