Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕTEΡΙΑ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 129, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων, του Ιωακειμίδη Κωνσταντίνου Παναγιώτη για όλο το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: