Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΟΥΖΕΡΙ, επί της οδού ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 6, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας της Κακούδη Καλλιόπης του Μαργαρίτη, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: