Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» επί της οδού Αγάθωνος 67, της Sharletova Elena Kostova, για το χρονικό διάστημα 1-1-2014 έως 31-12-2014

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: