Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού 28η Οκτωβρίου 91, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, της ΣΔΡΑΒΗΚΛΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: