Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 5, της Τσαβέλη Πελαγίας για χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2011.

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

16/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: