Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕTEΡΙΑ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 129, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων, του Ιωακειμίδη Κωνσταντίνου Παναγιώτη για όλο το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: