Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Επτανήσου 22, της εταιρίας «Θεοδωρίδης Παναγιώτης Θεοδωρίδης Θεόδωρος ΟΕ» για χρονικό διάστημα από 16-9-2011 έως 31-12-2011.

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

25/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: