Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Γ. Κυρίμη 10 του Ζαρίμπα Κων/νου για όλο το έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: