Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 49, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Καζαμία Γεωργίου του Αθανασίου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

54

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: