Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 49, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Καζαμία Γεωργίου του Αθανασίου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: