Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 76 στον Νικολαϊδη Νικόλαο για όλο το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: