Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί των οδών Εθν. Αντίστασης 13 & Υπ. Αγγελάκη 78, της Τριανταφυλλίδου Ντιάνας για το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: