Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, επί της οδού Ν. Κυριακίδη 22, ιδιοκτησίας του Κατσαρίδη Απόστολου του Ιάσονα, για το χρονικό διάστημα από 1-2-2013 έως 31-7-2013

Αριθμός Απόφασης:

57

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: