Γνωμόδότηση επί Σχεδίου Κανονιστικής απόφασης περί χαρακτηρισμού και χρήσης των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, (ως προς τους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης)

Αριθμός Απόφασης:

58

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: