Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΟΥΖΕΡΙ επί της οδού Παπαφλέσσα 6 στην Κακούδη Καλλιόπη για όλο το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

205

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: