Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα OBEΛΙΣΤΗΡΙΟ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 52, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων του Χατζημελετίου Ιορδάνη για όλο το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

05/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: