Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «Καφενείο με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου» επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51 ιδιοκτησίας Σαουλίδη Αντωνίου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

76

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων