Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2012.

Αριθμός Απόφασης:

76

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: