Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚAΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Επτανήσου 22 ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΟΕ» για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: