Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚAΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού M.Aλεξάνδρου 1 ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «Ευστ.Σαρηγιαννίδης- Νικ. Σιδηρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ» για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: