Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «Μικτό Κατάστημα ΚAΦΕΤΕΡΙΑ με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου» επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 42 ιδιοκτησίας του Μισαηλίδη Μιχαήλ για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: