Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «Μικτό Κατάστημα ΚAΦΕΤΕΡΙΑ με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου» επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 42 ιδιοκτησίας του Μισαηλίδη Μιχαήλ για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

64

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: