Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. της Καλαϊτζή Αναστασίας, «καφενείο με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου», οδός Γευγελής 48

Αριθμός Απόφασης:

66

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: