Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. της «Καλαϊτζής Ιωάννης και Σια ΕΕ», «Καφετέρια» οδός Μ. Αλεξάνδρου 27

Αριθμός Απόφασης:

78

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: