Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. της «Π & Δ Ζουλιανίτης ΟΕ», «οβελιστήριο», οδός Μ. Αλεξάνδρου 52

Αριθμός Απόφασης:

70

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: