Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. της «Πεχλιβανίδης Α. & ΣΙΑ ΟΕ», «Αναψυκτήριο- Μπουγατσάδικο» οδός Μ.Αλεξάνδρου 54

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

19/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: