Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. της Σταυρίδου Ειρήνης, «Καφετερία, μπαρ» οδός Γ.Χαλκίδη 2

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

19/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: