Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Καζαμία Γεωργίου, «καφετέρια», οδός Μ. Αλεξάνδρου 49

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: