Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Κουρτίδη Κωνσταντίνου, «Καφενείο» οδός Φιλιππουπόλεως 89

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

19/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: