Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Κριθαρίδη Ιωάννη, «Καφετερία», οδός Ελευθερίας 29-31

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

19/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: