Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τους νομικούς συμβούλους του Δήμου για παράσταση σε Δικαστήρια, για λογαριασμό του Δήμου μας, προς αντίκρουση ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής.

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: