Χορήγηση εξουσιοδότησης στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Αντώνιο Χρίστογλου (ΑΜ 3299), επί παγία αντιμισθία

Αριθμός Απόφασης:

039

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: