Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο

Αριθμός Απόφασης:

038

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: