Χορήγηση εξουσιοδότησης στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Αντώνιο Χρίστογλου (ΑΜ 3299), επί παγία αντιμισθία

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: